Dan otvorenih vrata i takmičenje Infomanija 2016

Уобичајен

Dan otvorenih vrata i takmičenje Infomanija 2016

open-day-2013

Povodom predstojećeg upisa studenata na Osnovne akademske studije, u petak 8. aprila 2016. godine od 11:00 do 15:00 časova održaće se „Dan otvorenih vrata (OPEN DAY) za sve zainteresovane učenike, roditelje, profesore…

Uvodna prezentacija će biti održana u amfiteatru A1 sa početkom u 11 časova.

Zainteresovani će moći da obiđu Fakultet i upoznaju se sa mogućnostima i studijskim programima Elektronskog fakulteta u Nišu.

Satnica:

 • od 11:00 do 12:00 sati: Prezentacija fakulteta i uspešnih studentskih projekata
 • od 12:00 do 12:45 sati: Učenici će obići štandove u holu i laboratorije fakulteta
 • u 12:45 sati: Okupljanje učenika u amfiteatru A1 – Početak takmičenja Infomanija 2016
 • od 12:45 do 14:00 sati: Takmičenje Infomanija 2016
Sve dataljnije informacije u vezi takmičenja Infomanija 2016 biće date u amfiteatru A1 nakon zvanične prezentacije u 12:00 sati.
Prijavljivanje učenika za takmičenje je onlajn na:

Link za prijavljivanje takmičara:
https://goo.gl/rsNUUv

II razred – grafika

Уобичајен

Materijali za računarsku grafiku:

Uvod u računarsku grafiku

Inkscape

Insacape 2

Inscape 3

Inkscape –  kombinovanje objekata

Inkscape video tutorijali (pingvin, dugme, vektorizacija)

Inkscape floral vektor tutorijal

Inscape – vežbice

Domaći vektorska grafika

Još materijala za vežbanje potražite sami na blogu i na sistemu za elektronsko učenje

http://nasaskola.net/moodle/

 

 

Teme za maturu 2015/16

Уобичајен

Računarstvo i informatika

 1. Grafičke kartice
 2. Tablet računari
 3. Operativni sistemi za mobilne telefone
 4. Korišćenje IKT u obrazovanju
 5. Sistemi za elektronsko učenje
 6. Obrazovno računarski programski alati
 7. Slobodan softver u nastavi
 8. Program za pripremu testova
 9. 3D animacije
 10. Obrada zvuka
 11. Obrada slika
 12. Obrada video zapisa
 13. Free/Open Source online programi za obradu slika/fotografija
 14. Programi za mapiranje uma
 15. Free/Open Source Office paketi
 16. Projetkovanje baze podataka
 17. Sistem baza podataka Oracle
 18. Programski jezik Lazarus
 19. Programski jezik C#
 20. Programski jezik C++
 21. Programski jezik Java
 22. Razvoj Java aplikacija
 23. Razvoj Java aplikacija za Android
 24. Razvoj video igara
 25. Projektovanje aplikacija za mobilne telefone
 26. Programski jezik JavaScript
 27. Razvoj veb aplikacija
 28. Korišćenje CMS sistema za upravljanje sadržajem pri kreiranju veb prezentacija
 29. Projektovanje i testiranje računarskih mreža
 30. Upravljanje lokalnom mrežom
 31. Bežične računarske mreže i zaštita
 32. Autorska prava
 33. Socijalne mreže
 34. Visokotehnološki kriminal
 35. Bezbednost i zloupotreba na Internetu
 36. Kahoot – kvizovi
 37. Enkripcija i bezbednost podataka
 38. Operativni sistemi
 39. Razvoj računarske grafike

Ostali predmeti

 

I razred – Programska podrška računara

Уобичајен

 

Zajednički naziv za sve programe u računaru je softver (software).

Softer možemo podeliti na:

Ø aplikativni softver

Ø sistemski softver

Aplikativni softver

1.Programi za pristup internetu:

· veb pregledači (engl. web browser)

· programi za rad sa elektronskom poštom (e-mail)

2.Programi za kancelarijsko poslovanje

· programi za obradu teksta (tekst editori, tekst procesori)

· programi za tabelarna izračunavanja

· programi za izradu slajd-prezentacija

3.Programi za rad sa multimedijalnim sadržajima (slikom, zvukom, video-zapisom)

· pregledači multimedijalnih sadržaja

· editori multimedijalnih sadržaja

4. Računarske igre
5. Programi za proračune u nauci i tehnici
6.Obrazovni softver
7. Ostali tipovi aplikativnih programa

 

Sistemski softver

Operativni sistem (OS)

OS je kompleksan programski sistem koji kontroliše i upravlja uređajima i računarskim komponentama i obavlja osnovne sistemske radnje. Operativni sistem objedinjuje u jedinstvenu funkcionalnu celinu hardver (delove računara) i softver ( programe na računaru).

Delovi OS

jezgro (kernel) – osnovni skup programa operativnog sistema, na koji se oslanjaju svi ostali delovi operativnog sistema i funkcionišu zahvaljujući njemu. Jezgro kontroliše pristup računaru, organizaciju memorije, organizaciju datoteka, raspored rada procesa i raspored sistemskih resursa.

ljuska ili školjka (shell) – korisnički interfejs koji interpretira ulazne komande korisnika ili njihovih programa i aktivira odgovarajuće sistemske programe koji čine jezgro sistema.

mikrokod OS – skup programa specifičan za određeni hardver računara. Da bi operativni sistem mogao da funkcioniše na različitim hardverskim platformama, ovaj skup je grupisan u jedan modul, kojise naziva BIOS (Basic Input Output Sistem). Ovaj skup programa je grupisan u ROM memoriju, na čipu koji se nalazi u sastavu matične ploče.

Osnovne funkcije OS su:

1) upravljanje perifernim jedinicama,

2) upravljanje memorijom,

3) upravljanje procesorom kompjuterskog sistema,

4) upravljanje podacima i programima,

5) kontrola funkcije (uključujući i otkrivanje i otklanjanje grešaka).

Podela operativnih sistema

Operativni sistemi mogu se podeliti na osnovu:

· broja programa koji mogu istovremeno da budu u memoriji,

· broja korisnika koji mogu istovremeno da koriste računar,

· načina zadavanja komandi i

· prenosivosti na različite arhitekture

1. Na osnovu broja programa koji mogu biti istovremeno u memoriji dele se na :

· monoprogramske – monoprocesne (jednoprocesne) – omogućavaju da računar u memoriji drži i izvršava samo jedan program (npr. MS DOS)

· multiprogramske – multiprocesne (višeprocesne) omogućavaju da se u centralnoj memoriji računara nalazi više programa istovremeno, od kojih se samo jedan izvršava u jednom trenutku

 

2. Na osnovu broja korisnika koji istovremeno koriste računar dele se na:

· jednokorisničke (singleuser)

· višekorisnički (multiuser)

3. Na osnovu zadavanja komandi dele se na:

· komandne – komande se zadaju ukucavanjem naredbi (Unix i MS DOS)

· grafičke – komade se uglavnom zadaju mišem uz pomoć odgovarajučih sličica

4. Na osnovu prenosivosti na različite arhitekture dele se na:

· prenosive (portable) i

· neprenosive (proprietary)

Drajveri

– programi koji omogućavaju da se neki konkretan hardverski uređaj koristi uz neki OS.

– često su sadržani u OS

zadatak