Daily Archives: децембар 25, 2012

Školske novine…2. deo

Уобичајен

Podela zadataka

Da  bi vaš posao funkcionisao bez problema, obavezno odredite  odgovornu osobu (glavnog urednika). U tom slučaju, niko ne može reći da nije odgovoran, ako dođe do eventualnih problema. Ta osoba se naravno ne mora (i ne može) brinuti o svemu. Ona treba imati  kontrolu i koordinisati  aktivnostima. Važno je imati  i osobe odgovore za prelom teksta i dizajn.

Unutar redakcije moraju se, po dogovoru, podeliti zadaci. Najbolje bi bilo da odredite urednika za svaku rubriku koju vaš časopis sadrži (politika, akcije, škola, projekti, zabava  itd.). To ne znači da će urednik rubrike sve članke na tu temu pisati sam, već će voditi brigu da određeni tekstovi na tu temu  stvarno budu vredni objave.

U izradi novina učestvuju i  osobe koje ne pišu tekstove. Npr. osobe  za tehničke stvari kao što je prelom teksta  i izgled novina,  fotografije,  prikupljanju oglasa, pronalaženje donatra… Uvek imajte na umu da čak i novine sa dobrim i interesantnim sadržajem izgledaju na prvi pogled dosadno ako imaju loš raspored članaka i  dizajn.

O  rasporedu rubrika i  stranica, tekstova i netekstualnog materijala odlučuje redakcija zajedno,  i tek na osnovu takvog rasporeda tehnička podrška kompjuterski sklapa časopis. Read the rest of this entry