Monthly Archives: фебруар 2015

I – DSD – domaći zadatak

Уобичајен

Dokument treba da bude formata A4, margine 2 cm.

Napisati svoju biografiju u kojoj ćete navesti svoje osnovne  podatke (Ime, prezime, datum rođenja, osnovnu školu…). Ove podatke smestiti u tabelu.

Ispod tabele sa osnovnim podacima napisati kraći esej o svojim sklonostima i interesovanjima (Tekst napisati na srpskom i na nemačkom).

U zaglavlju teksta treba da se nalazi datum kreiranja dokumenta, a u podnožju Ime i prezime autora.

Obavezno ubacite svoju sliku u dokument.

Gotov dokument pošaljite na mejl.

III razred – naredba REPEAT

Уобичајен

 

Naredba ciklusa sa uslovom na kraju

Opšti oblik naredbe REPEAT je:

image

· Naredbe N1 i N2 se ponavljaju sve dok je uslov B netačan. Prvi put kada B bude tačan izvršiće se naredba N3.

· Kod naredbe REPEAT N1 i N2 će se izvršiti bar jednom.

Kod naredbe REPEAT se ne koriste programske zagrade begin i end jer njihovu ulogu preuzimaju rezervisane reči REPEAT i UNTIL.

Primer: Napisati program koji ispisuje zbir neparnih brojeva manjih od 10.

clip_image015

III razred–naredba WHILE

Уобичајен

 

– naredba ciklusa sa uslovom na početku

image

  • Naredbe N1 i N2 ponavljaju se sve dok je uslov B tačan. Prvi put kad uslov B ne bude tačan izvršiće se naredba N3.
  • Ako u prvom ispitivanju uslova B, uslov nije tačan naredbe N1 i N2 neće se izvršiti ni jednom.

Primer 1. Kreirati aplikaciju koja sabira sve parne brojeve u interalu od 1 do n.

image

image

 

Primer 2. Kreirati aplikaciju koja u list box-u ispisuje kvadrate prirodnih brojeva koji su manji od 100.

 

image