Daily Archives: новембар 25, 2015

I razred

Уобичајен

Koristeći udžbenik i podatke sa interneta naći objašnjenje sledećih pojmova:

  1. Operativni sistem, vrste operativnih sistema
  2. Jezgro O.S
  3. Mikrokod O.S.
  4. ljuska O.S.
  5. fajl
  6. folder
  7. virusi, vrste virusa

Otvoriti word dokument i tu napisati sve odgovore  sa pratećim ilustracijama

Advertisements