Category Archives: Domaći zadaci

II razred–Excel domaći

Уобичајен

 

Preuzmite fajl sa tekstom domaćeg zadatka. Pažljivo pročitajte tekst zadatka. Uradite sve tabele i izračunavanja koja znate. Okačite radnu svesku na skydrive i podelite sa profesorom. Jako je bitno da uradite ovaj domaći jer ćete na časovima vežbi završiti izračunavanja koja do sad niste radili, a na osnovu tabela formiraćemo grafikone.

Domaći zadatak ExcelIF

 

 

IV r–Domaći zadatak

Уобичајен

 

Kreirati bazu podataka na zadatu temu.

1. Na osnovu relacija kreirati tabele

2. Koristiti lookup za kreiranje bar jedne liste u bazi

3. Koristiti maske za formatiranje broja telefona i/ili datuma

4. Tabele popuniti podacima

5. Kreirati forme

6. Kreirati najmanje 2 upita sa uslovima (upiti moraju imati smisla)

7. Kreirati bar 2 izveštaja

8. Kreirati switchboard

9. Bar jednu formu (izveštaj ili switchboard) izmeniti (dodati sliku, promeniti font, pozadinu)

IIr-Excel domaći 3

Уобичајен

I Kreirati tabelu kao na slici:

image

1.Popuniti tabelu podacima. Prazna polja obojena u žuto popuniti imenima članova vaše porodice i proizvoljnim podacima (broj odrasli osoba…). Prvi red je popunjen kao primer.

2.Umesto slike “hotela” ubacite vaššu sliku, popunite polje vašim podacima.

3. Plave ćelije popuniti odgovarajućim formulama i funkcijama poštujući sledeće smernice:

  • Broj noćenja se računa na osnovu datuma prijave i odjave (jasno je kako)
  • Cenu za sobu računate na osnovu cene iz tabele “Cena smeštaja”, u zavisnosti od perioda boravka (voditi računa o popustu za decu) i na osnovu broja noćenja
  • Ukupan iznos je cena sobe +cena ručka (za svaku osobu, za svaki dan boravka) samo za one rezervacije uz koje je planiran ručak (koristite funkciju if). Ako ručak nije planiran onda je ukupan iznos jednak ukupnoj ceni za sobu.
  • U koloni “Pravo na specijalni popust” ispisaće se “da” ili “ne” u zavisnosti od ispunjenosti sledećeg uslova: Pravo na specijalni popust imaju porodice sa 2 ili više deteta koji uplaćuju i ručak. (Koristiti funkciju if u kombinaciji sa odgovarajućom logičkom funkcijom u uslovu).
  • voditi računa o apsolutnim adresama

II Ovako kreiranu radnu svesku sačuvati pod imenomImePrezimeD3Excel   (npr PeraPerićD3Excel)

Radnu svesku “okačiti” na SkyDrive (ili Google Disc) i podeliti sa adresom koju ste dobili na času. Pri deljenju tabele kao poruku napisati ime, prezime razred i odeljenje

Domaći zadatak  predati najkasnije 3 dana pre sledećeih časova vežbi (u slučaju iznenadnog kvara  računara, zabrane korišćenja  interneta, poplave ili drugih prirodnih i neprirodnih katastrofa na raspolaganju vam je kabinet za informatiku u školi)

Excel, domaći br. 1

Уобичајен

 

1. Kreirati tabelu prikazanu na slici na radnom listu porodica.

Pri kreiranju tabele koristiti opcije za:

  • unos i formatiranje teksta
  • formatiranje ćelije (alignment, border)
  • spajanje ćelija
  • automatski unos rednih brojeva
  • podešavanje dimenzija kolona i redova

2.  Popuniti tabelu tačnim podacima, sačuvati je pod imenom ImePrezimeD1Excel   (npr PeraPerićD1Excel)

3.Tabelu “okačiti” na SkyDrive (ili Google Disc) i podeliti sa adresom koju ste dobili na času. Pri deljenju tabele kao poruku napisati ime, prezime razred i odeljenje