Category Archives: Internet

Napravi svoj sajt!

Уобичајен

 

Za kreiranje web sajta imate  na internetu takozvane web site bilder alate   sa besplatnim web hostingom kao što su  Wix i Weebly.

http://www.wix.com/

http://www.weebly.com/

Upotreba ovih alata je jednostavna i za vrlo kratko vreme po sistemu drag and drop možete napraviti pristojan sajt a da vas to ne košta ni dinara. Ako želite sajt sa napednijim komponentama i adresom po izboru možete platiti pro verziju.

Šta  je weebly?

Vodič za početnike

Zadatak za učenike: Pravimo sajt

Učenici su podeljeni u timove

1. Svaki učenik pravi ličnu Web stranicu u html-u (pravite je kucanjem htlm koda, sa što više elemenata). Ovaj html dokument pošaljite mejlom.

2. Otvarate zajednički sajt – Weebly/Wix/Wordpress

3. Sajt treba da sadrži sledeće stranice

· Naslovna stranica, zajednička, po izboru tima

· Po jedna stranica za svakog člana tima – kopiraćete html kod svoje lične stranice koju ste prethodno kreirali

· Po jedna stranica na kojoj će učenici prezentovati svoj maturski rad (za svakog člana tima po 1 stranica)

· Ostale stranice po želji

Obavezne su navedene stranice.

Kliknite na sliku dole da dođete do table na koju ćete zakačiti link do vašeg sajta

Pomoć pri korišćenju lino aplikacije:

HTML

Уобичајен

 

Šta je HTML?

HTML tutorijali

Pregled osnovnih HTML tagova

HTML primeri

 

Domaći zadatak:

Na sistemu za elektronsko učenje  http://nasaskola.net/moodle/   na kursu Računarstvo i informatika 4   u odeljku 4 Dizajn statičkih veb strana  uraditi zadatke 21, 22, 23  prema priloženom uputstvu.