Category Archives: obrada teksta

I – DSD – domaći zadatak

Уобичајен

Dokument treba da bude formata A4, margine 2 cm.

Napisati svoju biografiju u kojoj ćete navesti svoje osnovne  podatke (Ime, prezime, datum rođenja, osnovnu školu…). Ove podatke smestiti u tabelu.

Ispod tabele sa osnovnim podacima napisati kraći esej o svojim sklonostima i interesovanjima (Tekst napisati na srpskom i na nemačkom).

U zaglavlju teksta treba da se nalazi datum kreiranja dokumenta, a u podnožju Ime i prezime autora.

Obavezno ubacite svoju sliku u dokument.

Gotov dokument pošaljite na mejl.