Category Archives: programiranje

Metode

Уобичајен

 

Prilikom rešavanja problema tokom programiranja često postoji potreba da se ista akcija izvršava  nad različitim podacima, u različitim trenutcima i na različitim mestima,  kao što je slučaj i u realnim procesima.

Zgodno je takvu akciju (akcije), izdvojiti u nezavisne programske celine i po potrebi ih pozivati na različitim mestima u programu. Za svaku od takvih akcija kreiramo odgovarajući metod.

U metode ubrajamo funkcije i procedure i pišemo ih u odeljku implementation editora koda .

Funkcije

Funkcije su metode koje daju određenu izlaznu vrednost koju nosi  samo ime funkcije.

Zaglavlje funkcije:    Function imefunkcije(fp1,fp2…:tip):tipf;

gde imefunkcije služi za poziv funkcije i nosi izlaznu vrednost tipa tipf. Fp1,fp2 su formalni parametri koji predstavljaju ulazne podatke. U pozivu funkcije biće zamenjeni stvarnim parametrima.

Primer: Kreirati funkciju saberi  koja sabira brojeve u intervalu od n do m. Ko risteći funkciju saberi izračunati  zbir brojeva iz intervala x,y, zbir brojeva  od 1 do 10 i  zbir brojeva od 1 do 100.

image

 

image

 

 

 

 

tri puta pozivamo funkciju saberi sa različitim stvarnim parametrima

 

 

 

 

Zadatak2. Kreirati aplikaciju sa funkcijom max kojom se određuje veći od 2 broja. Koristeći ovu funkciju odrediti najveći od uneta 4 broja.

Zadatak3. Kreirati aplikaciju sa funkcijom fakt  kojom se računa faktorijel broja x a zatim se računa vrednost izraza Y=a! *b!* (a!-b!).

Zadatak4. Kreirati aplikaciju sa funkcijom stepen koja računa n-ti stepen od x. Koristeći ovu funkciju izračunati S=a3+5b+cd     

III razred – naredba REPEAT

Уобичајен

 

Naredba ciklusa sa uslovom na kraju

Opšti oblik naredbe REPEAT je:

image

· Naredbe N1 i N2 se ponavljaju sve dok je uslov B netačan. Prvi put kada B bude tačan izvršiće se naredba N3.

· Kod naredbe REPEAT N1 i N2 će se izvršiti bar jednom.

Kod naredbe REPEAT se ne koriste programske zagrade begin i end jer njihovu ulogu preuzimaju rezervisane reči REPEAT i UNTIL.

Primer: Napisati program koji ispisuje zbir neparnih brojeva manjih od 10.

clip_image015

III razred–naredba WHILE

Уобичајен

 

– naredba ciklusa sa uslovom na početku

image

  • Naredbe N1 i N2 ponavljaju se sve dok je uslov B tačan. Prvi put kad uslov B ne bude tačan izvršiće se naredba N3.
  • Ako u prvom ispitivanju uslova B, uslov nije tačan naredbe N1 i N2 neće se izvršiti ni jednom.

Primer 1. Kreirati aplikaciju koja sabira sve parne brojeve u interalu od 1 do n.

image

image

 

Primer 2. Kreirati aplikaciju koja u list box-u ispisuje kvadrate prirodnih brojeva koji su manji od 100.

 

image

Naredbe ciklusa

Уобичајен

 

Ponavljanje bloka naredbi više puta omogućen je naredbama ciklusa  (naredbama ponavljanja ili repetativnim naredbama ili petljama).

U Pascalu postoje tri naredbe ciklusa:

  • FOR – bezuslovna naredba ciklusa.
  • WHILE- naredba sa preduslovom
  • REPEAT – naredba sa postuslovom.

Pogledajte objašnjenje for naredbe:

Objašnjenje naredbe for

Pogledaje objašnjenje za upotrebu inputbox-a:

Inputbox

U narednim člancima imate različite tipove zadataka za vežbanje:

Zadaci za vežbanje

Naredbe ciklusa rešeni zadaci

Ciklične strukture, zadaci za vežbu

Ciklične strukture, zadaci za vežbanje1

Kako se generišu slučajni brojevi pogledajte na:

Izbor slučajnih brojeva

Urađen primer sa slučajnim brojevima

III–razgranate strukture, zadaci za vežbanje

Уобичајен

Kreirati algoritam i aplikaciju  za sledeće zadatke

image

4.. . Napisati algoritam i kreirati aplikaciju, gde se unose tri broja A,B i C i ispituje da li je jedan od njih jednak sumi druga dva. Poruku ispisati u labeli, promeniti veličinu fonta u 14 i boju za poruku „Jesu“ u plavu a za poruku „Nisu“ u crvenu.

5. . Napisati algoritam i kreirati aplikaciju, koji za uneti trocifreni broj X ispituje da li je Armstrongov. Broj je Armstrongov ako je jednak zbiru kubova svojih cifara. NPR:

153 je Armstrongov jer je: 153= 1*1*1+5*5*5+3*3*3

6.. Napisati algoritam i kreirati aplikaciju, koji ispituje da li su dati celi brojevi A,B i C uređeni u neopadajućem poretku (A<=B<=C). Ispisati poruku (JESU , NISU).

7.. Kreirati aplikaciju koja učitava5 ocena nekog učenika i ispisuje koliko učenik ima nedovoljnih ocena.

8.  Kreirati aplikaciju koja učitava visine 5 košarkaša. Ispisati koliko je visok najniži od njih

Rešenja za neke od zadataka: Zadaci za vežbanje IF

III razred–za vežbanje

Уобичајен

 

Razgranate strukture –  zadaci 2

Razgranate strukture –zadaci 1

Kontejnerske komponente i komponente izbora

 

Evo još malo zadataka za vežbu:

1. Kreirati aplikaciju koja ispisuje najmanji od 3 uneta broja

2. Date su jutarnje temperature za 3 dana. Kreirati aplikaciju koja određuje broj dana kada je temperatura bila iznad nula.

3. Kreirati aplikaciju koja ispisuje kojiki račun kupac treba da plati ako se unosi cena za tri kupljena artikla i ako je poznato da je:

a. Za iznos računa preko 5 000 din popust je 10%

b. Za iznos računa preko 10 000 din popust je 15%

c. Za iznos računa preko 20 000 din popust je 20%

4. Kreirati aplikaciju koja za uneti redni broj dana u nedelji ispisuje naziv dana.

5. Kreirati aplikaciju kojom se za dati dvocifren broj n , u zavisnosti od izbora korisnika određuje i prikazuje: zbir cifara, razlika kvadrata cifara, broj dobijen ispisivanjem cifara u obrnutom redosledu.

III razred – razgranate strukture

Уобичајен

Naredba IF

Zadaci za vežbu:

1. Kreirati aplikaciju koja učitava dvocifren broj i ispituje da li je zbir cifara tog broja deljiv prvom cifrom broja.

2. Kreirati aplikaciju koja na osnovu poznatog poluprečnika kruga i stranice kvadrata ispituje da li se može krug smestiti u kvadrat.

3. Kreirati aplikaciju koja učitava dva trocifrena broja i ispituje koji od dva uneta ima veći zbir cifara.

4.  Kreirati aplikaciju koja učitava ceo broj x, ako je broj paran ispisuje njegov koren a ako je neparan njegovu recipročnu vrednost.

5. Kreirati aplikaciju koja učitava 3 broja i ispisuje najmanji od njih.

Još zadataka potražite na:  zadaci za vežbu

III razred–Programiranje

Уобичајен

Osnovne informacije o programiranju, programskim jezicima i algoritamskim strukturama možete naći na:

Uvod u programiranje

Urađen primer proste linijske strukture:

Kalkulator

Zadatke za vežbanje proste linijske strukture:

Proste linijske strukture, zadaci za vežbanje

Zadaci za vežbanje i rešeni zadaci