Školske 2011/12. došlo je do promena u nastavnim planovima i programa za nastavu račuarstva i informatike u gimnazijama.

Tako se po novim planovima u prvom razredu izučavaju sledeće teme:

 1. Osnove informatike
 2. Arhitektura računarskog sistema
 3. Programska podrška računara
 4. Osnove rada u operativnom sistemu sa grafičkim interfejsom
 5. Obrada teksta
 6. Uvod u mrežne informacione tehnologije
 7. Internet
 8. Slajd prezentacije

U drugom razredu će se izučavati:

 1. Rad sa tabelama
 2. Računarska grafika
 3. Multimedija
 4. Napredno korišćenje Interneta

Na sledećim stranicama  imate priliku da vidite sadržaje vezane za navedene teme.