VEŽBE

 • Osnove obrade teksta: Osnovi obrade teksta                                                                                                
 • Izrada zaglavlja  i  pisanje  teksta u više kolonaHeaderFooter…
 • Zamena velikih slova malim i obrnuto, tekst u više kolona,  Drop Cap: Format…
 • Ubacivanje slika u tekst: Rad sa slikama u tekstu
 • Izrada sadržaja:Stilovi i sadržaj
 • Preuzmite programčić za konverziju latinice u ćirilicu i obrnuto Translit

Word 2007

 • Da bi pokrenuo Interaktivni vodič Word 2003 u Word 2007   klikni ovde. Izaberite opciju u Word-u 2003 i vodič će vam pokazati gde se ona nalazi u Word-u 2007.

Za rad u novijim verzijama koristite ECDL Word 2010 uputstvo. (Klikni na link da pogledaš knjigu)

Obrada teksta na računaru

Programi za obradu teksta (tekst procesori) jesu programi za pisanje, modifikaciju, oblikovanje, čuvanje i štampanje dokumenata. Dokument je svaki tekst koji se može uneti u računar. Pisanje je početno smišljanje i ukucavanje dokumenta. Modifikacija je svako menjanje sadržaja dokumenta bilo da je u pitanju samo ispravljanje grešaka unetih pri početnom ukucavanju i/ili dodavanje, brisanje ili zamena reči, rečenica ili većih delova dokumenta. Oblikovanjem (uređivanjem, formatizovanjem) dokument se priprema da izgleda lepo. Čuvanje dokumenta znači njegovo snimanje na disk i/ili disketu.

Bitna odlika obrade teksta je razdvajanje pisanja dokumenta od njegovog ispisivanja na papir. Pisanjem teksta, koristeći program za odradu teksta, mogu se istovremeno i popravljati greške, menjati uneti tekst dopisivanjem i/ili izbacivanjem pojedinih delova, kao i naknadno menjati dokument i oblikovati posle pisanja.

Osnovni pojmovi

Margine su beline na stranici, između ruba teksta i odgovarajuće ivice papira, koje ograničavaju pravouganoni prostor na papiru unutar kojeg se piše tekst. Postoje četiri margine: gornja (top), leva (left), donja (bottom) i desna (right).

Prilikom kucanja papir može biti postavljen uspravno (portrait) ili položeno (landscape).

Izgled strane može biti običan (plain) ili se na svakoj strani može ponavljati isti tekst iznad gornje ivice osnovnog teksta – zaglavlje (header) i/ili isti tekst na dnu strane ispod donje ivice osnovnog teksta – podnožje (footer). Pored toga na dnu teksta mogu se nalaziti i dodatna objašnjenja – fusnote (footnote).

Font je skup znakova (slova, brojeva, simbola) istih  vizuelnih karakteristika.

U okviru jednog fonta postoji više stilova:

 • običan (regular ili normal)
 • podebljan (bold)
 • iskošen (italic)
 • podvučen (underline)

Mogu se koristiti i kombinacije navedenih stilova (primer kada su uključena sva tri stila)

Veličina fonta izražava se u pointima (pt).

1 inč = 72 pt       odnosno      1 cm =28,3 pt  (1mm=2,83 pt)

tako da je npr. veličina fonta  3pt=1,06mm  a     12p=4,23m

Paragraf je deo teksta otkucan između dva pritiska na taster Enter (Return) na tastaturi.

WORD 2003

Pokretanje Word-a

 

Kao i sve Windows aplikacije, i program Microsoft Word pokreće se iz menija Start koji se nalazi na levoj strani linije poslova (taskbar).U slučaju da se na radnoj površini (desktop), nalazi ikona (slika1), program je moguće pokrenuti i dvostrukim klikom na ovu ikonu.

Radno okruženje

Najveći deo radnog prozora (Slika 2.) zauzima deo dokumenta koji se vidi na ekranu. Sa gornje i leve strane nalaze se lenjiri a sa desne i donje skrol trake. Ispod donje skrol trake nalazi se statusna linija.


slika 2.

Na slici su obeleženi osnovni elementi word prozora.

Podešavanja radnog okruženja

Podešavanje radnog okruženja podrazumeva načina prikaza dokumenta, jedinica mere, postavljanje i uklanjanje linija sa alatkama, statusne linije, skrol traka, lenjira…

Izborom opcije View iz glavnog menija dobićete padajući meni sa opcijama  za podešavanje radnog okruženja (vidi sliku 3) 

 slika 3

Dodavanje i uklanjanje linija sa alatkama možete odraditi i na jednostavniji način (vidi sliku 4)

slika 4 

Postavljanje/uklanjanje skrol traka, statusne linije, linija koje predstavljaju granice margina, vertikalnog lenjira  možete odraditi preko prozora Tools-options izborom kartice View (slika 5)

slika 5

Podešavanje mernih jedinica

Podrazumevane merne jedinice u MS Office paketu su inči.  Ako želite da u Word-u promenite merne jedinice  u prozoru options izaberite karticu General (vidi sliku 6)

slika 6

Na kartici spelling & grammar možete isključiti/uključiti proveru gramatike i spelovanja

Priprema za pisanje teksta


Priprema za pisanje obuhvata izbor veličine i orijentacije papira, postavljanje margina, izbor fonta, stila fonta i veličine slova kojim će najveći deo teksta biti napisan, veličinu prikazanog dela teksta na ekranu, kao i stil paragrafa kojim će biti napisana većina teksta.

slika 7

Podešavanje veličine papira, orijentacije papira, margina, hedera i futera se vrši izborom iz menija File komande Page Setup

Prva kartica Margins sadrži opcije za podešavanje margina, prostora za koričenje, njegove pozicije, orijentacije papira i postavljenje načina štampe (jednostrano, mirror margins…)

Druga kartica  Paper sadrži opcije za podešavanje veličine papira. Ako u prozoru Paper size ne stoji oznaka A4, nego neka druga, potrebno je, klikom na dugme za otvaranje liste pored prozora, otvoriti listu i iz spiska izabrati željenu veličinu papira tako što se klikne na njen naziv.

Izbor fonta, stila fonta i veličine slova se definiše ako iz linije menija izaberemo grupu Format i komandu Font… Prozor za dijalog ima izgled kao na slici 4. Naziv i stil fonta se biraju iz liste tako što se klikne na naziv fonta i naziv stila. U pravougaoniku sa nazivom Preview vidi se izgled uzorka odabranog fonta.

Definisanje paragrafa (pasusa)se postiže izborom komande Paragraph… iz grupe komandi Format. Izgled prozora za dijalog je na slici 5.  Budući da je osnovni deo teksta paragraf treba definisati ivice paragrafa, položaj prvog reda u odnosu na ivice paragrafa, rastojanje između redova  u paragrafu, rastojanje paragrafa od prethodnog i sledećeg paragrafa i poravnanje.

.

Unošenje teksta, izmene u dokumentu, ubacivanje slika u dokument i ubacivanje tabela

 

Kada su u programu za obradu teksta postavljeni početni parametri, može se pristupiti unošenju teksta.

Tekst se unosi u program za obradu teksta pomoću tastature. Pri kucanju, kucaju se mala slova ili donji znaci na tasterima na kojima nisu slova. Da bi se otkucalo veliko slovo, ili gornji znak na tasteru, treba prvo pritisnuti taster Shift na tastaturi i, dok se od drži pritisnut, pritisnuti i odgovarajući taster.

Da bi se kucala samo velika slova , treba uključiti opciju pritiskom na taster Caps Lock.

Ako se pri kucanju pogrešno otkuca neki  znak, on se može obrisati pritiskom na dugme Backspace (). Kada se unese tekst do kraja reda reč se automatski premešta u sledeći red, što znači da se ne pritiska taster Enter. Pritisak na ovaj taster označava kraj pasusa-paragrafa.

Za sve izmene u dokumentu važi princip “označi pa uradi“. Označeni deo dokumenta naziva se blok.

Za sve operacije premeštanja i kopiranja podataka unutar jednog dokumenta, između različitih dokumentata unutar istog programa, kao i prenos podataka iz jednog programa u drugi između programa koji rade u Windows okruženju, koristi se zajedničko područje u memoriji računara-clipboard.

Na slici levo je deo ekrana koji prikazuje kojom se komandom može ubaciti slika u dokument. To je komanda Insert/Picture… Isecanje delova slike i promena dimenzija mogu se uradititi komandom Format/Object…

Na slici ispod je deo ekrana koji pokazuje na koji

način ćemo ubaciti tabelu u dokument, i komande koje možemo primeniti nad tabelom, ćelijama tabele i kolonama i vrstama tabele.

Za vreme rada na dokumentu on se nalazi u unutrašnjoj memoriji računara. Ako bi se računar isključio ili ako bi nestala struja, uneti tekst bio bi izgubljen. Zato se dokument, po prestanku rada na njemu, treba obavezno snimiti na spoljašnju memoriju. Takođe je poželjno da se i u toku rada u određenim vremenskim intervalima dokument snimi.


4 responses »

 1. Lekcije su izuzetno,jasno,sažeto i sasvim razumljivo napisane,pa meni kao početniku prestavljaju veliku pomoć.Hvala VAM.S, poštovanjem Tomislav
  Umalo da zaboravim: Kako dokument snimiti na CD?

 2. Molim Vas pojednostavite pojedinačne radnje i odmah dajte primere .ovo traži samouki učenik od 82 godine.Hvala.Shvatio sam da je informatika najsloženija savremena nauka. NISU NI FILOZOFIJA NI JEZIK NI DRUGE NAUKE TAKO SLOŽENE. TREBA POSEBAN PROGRAM ZA SAMOUKE-NARAVNO SA GLEDIŠTA OVE NAUKE NEPOTPUN ALI ZA POČETAK OHRABRUJUĆI ZA POČETNIKE,PA ĆE ZAINTERESOVATI MNOGE. OVDE DATO NAUČNO NERAZUMLJIVO JE I SADRŽINA I RAZNOVRSNOST OBESHRABRUJE. nASTOJATI DA INFORMATIKA BUDE OBAVEZAN PREDMET,ALI ZA POČETNO SAZNANJEE PRILAGOĐENO I POJEDNOSTAVLJENO KAKO BISE RAZUMELO I BILO PRIJEMČLJIVO DA SE MLADI ,,ZANESU“ ZA TU NAUKU I PRAKSU SADAŠNJOSTI NEOPHODNI ZA BUDUĆNOST. nJIMA NE REBA UBEĐENJE DA J E OVA INFORMATIKA SAMO ,,OSNOVA“ZA BUDUĆE NAUKE-KOJE ZNAJU SAMO GENIJI I UBEĐENI SU ZA TAKAV RAZVOJ INFORMATIKE. IAKO MENE INTERESUJE SAMO ,,KUCANJE“TEKSTOVA JA SAM NESPOSOBAN ZA SHVATANJE OVE SLOŽENE NAUKE,IAKO SAM DO SADA OTKUCAO BAR TRI HILJADE STRANICA ALI NEZNAM MNOGOPITANJA I PROBLEMA O UREĐIVANJU TEKSTA ZAUMNOŽAVANJE, JER JE ŠTAMPANJE SKUPO. IMAAM OBJAVLJENIH KNJIGA I NEZNAM DA IH UNESEMU KOMPJUTER SA KRAĆOM BIOGRAFIJOM IMAM OBJAVLJENIH OKO TRI STOTINE ČLANAKA. IMAM TEKSTOVA U KOMPJUTERU SA 2VESTA ILI TRISTA STARNICA ALI SA MNOGO TEHNIČKIH NEDOSTATAKA.OVO SAM PISAO DA SAZNATE DA UČITE MLADE DA SAVLAĐUJU POSTEPENO BROJNE TEHNIČKE RADNJE A NE DA OGMAH PREZENTIRATE SLOŽENE I MNOGIMA NERAZUMLJIVE POJMOVE.jA DOBRONAMERNO,SA DOLE AUTONMATSKI NAIDSANIM PODACIMA,ŠTO NE RAZUMEM OTKUD ONI TU KADA IH JA NISAM ISPISAO.POZDRAV.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s