II razred–Excel domaći

Уобичајен

 

Preuzmite fajl sa tekstom domaćeg zadatka. Pažljivo pročitajte tekst zadatka. Uradite sve tabele i izračunavanja koja znate. Okačite radnu svesku na skydrive i podelite sa profesorom. Jako je bitno da uradite ovaj domaći jer ćete na časovima vežbi završiti izračunavanja koja do sad niste radili, a na osnovu tabela formiraćemo grafikone.

Domaći zadatak ExcelIF

 

 

I razred -Vežbe

Уобичајен

1.Otvoriti nalog na portalu nasaskola.net

Uputstvo i pomoć pri otvaranju naloga:  https://infossremac.wordpress.com/2011/12/13/nasaskola-net/

Kada otvorite nalog na dobićete mejl za verifikaciju. Često se dešava da ovaj mejl završi u neželjenoj pošti (spam) tako da ga potražite tamo.

Kada verifikujete vaš nalog ulogujte se na potral i podesite svoje podatke.

Korisničko ime i šifru koju ste izabrali za pristup portalu koristićete i za pristup sistemu aza elektronsko učenje.

2.  Ulogovati se na sistem za elektronsko učenje  http://www.nasaskola.net/moodle/

3. Upisati se na kurs Računarstvo i informatika 1

4. Uraditi prvih 5 testova (do  Programske podrške računaru)

 

Dabar takmičenje

Уобичајен

 

 

Takmičenje je otvoreno za učenike osnovnih i srednjih škola koji su zainteresovani za različite oblasti računarstva i informatike.

Nisu neophodna posebna predznanja, tako da je otvoren za sve učenike, čak i one koji u svom obrazovanju nisu pohađali časove informatike.

Takmičenje se školske 2015/2016. godine realizuje u sledećim kategorijama:

 • učenici osnovnih škola uzrasta 1. do 2. razreda;
 • učenici osnovnih škola uzrasta 3. do 4. razreda;
 • učenici osnovnih škola uzrasta 5. do 6. razreda svrstani u kategoriju „Dabarčić“;
 • učenici osnovnih škola uzrasta 7. do 8. razreda svrstani u kategoriju „Mladi Dabar“;
 • učenici srednjih škola uzrasta 1. i 2. razreda svrstani u kategoriju „Dabar“;
 • učenici srednjih škola uzrasta 3. i 4. razreda svrstani u kategoriju „Stariji Dabar“.

Školsko takmičenje za učenike od 5.razreda osnovne škole do učenika 4. godine srednjih škola održaće se od 16. do 20. novembra 2015. godine, a školsko takmičenje za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole održaće se od 23. novembra do 27. novembra 2015. godine.

Najbolji takmičari na školskom takmičenju plasiraće se na državni nivo takmičenja. Precizni kriterijumi opisani su u pravilniku takmičenja.

 • Takmičenje se realizuje online, putem interneta.
 • Takmičenje traje 45 minuta.
 • Nakon tog vremena sistem za online testiranje se automatski zatvara i čuvaju se rezultati.

Detaljnije na:

http://dabar.edu.rs/

IV–BP domaći zadatak

Уобичајен

 

Domaći zadatak – kreiranje baze podataka

Kreirati bazu podataka na zadatu temu (na osnovu relacija koje su unapred pripremljene).

1. Na osnovu relacija kreirati tabele, povezati ih.

2. Kreirati bar jednu listu u bazi.

3. Koristiti maske za formatiranje broja telefona i/ili datuma

4. Tabele popuniti podacima (min 10 u svakoj tabeli)

5. Kreirati forme za svaku tabelu

6. Kreirati 5 upita po članu tima koji radi bazu sa različitim uslovima (upiti moraju imati smisla)

7. Kreirati bar 2 izveštaja po članu tima

8. Kreirati switchboard formu. Pogledajte  UPUTSTVO za kreiranje.

9. Bar jednu formu (izveštaj ili switchboard) izmeniti (dodati sliku, promeniti font, pozadinu)

 

Pomoć u radu sa programom Access 2010 možete naći na LINK1, LINK2

Priručnik za rad u programu Access 2007 LINK3

Pomoć pri izradi upita OVDE

II razred–vežbe Excel

Уобичајен

 

 

Za domaći zadatak (sa ciljem vežbanja onoga što smo radili na časovima )

1.  Otvorićte novu radnu svesku.

2. Na prvom radnom listu (dajte mu ime menadžeri)  kreirajte  tebelu  kao na slici (da bude identična).

 • redne brojeve unesite prevlačenjem

vezbica

 

2. Na drugom radnom listu (uspeh)  kreirajte sledeću tabelu

image

3. Na trećem radnom listu napravite kopiju drugog radnog lista, dajte mu ime uspeh2 i napravite sledeće izmene:

 • Ubacite novi red između Pere Perića i Mire Mirić i unesite podatke za Jovu Jovića (ocene: 2,2,3,3,4)
 • Osenčite plavo sve podatke za Saru Jokić
 • Ispod naslova Uspeh učenika unesite školska godina 2015/16
 • Okvir manje tabele postavite isprekidanom linijom

Radnu svesku sačuvati pod imenom vezba1. Zakačite na svoj One drive ili Google drive i podelite.

III -Zadaci za vežbu

Уобичајен

Nizovi

1.KA koja će učitati niz od n elemenata  i na osnovu njega kreirati niz čiji će elementi biti 3 puta veći od elemenata prvog niza.

2.SA koja će učitati niz od 100 celih brojeva i na osnovu njega kreirati novi niz čiji će  elementi biti dvocifreni elementi prvog niza. Ispisati novi niz. (Obratite pažnju! Novi niz neće imati isti broj elemenata kao prvi niz!!!)

3.SA koja će učitati niz od n realnih brojeva i u drugi niz izdvojiti elemente različite od nule kojima ćete odbaciti decimalan deo. Ispisati novi niz. (Obratite pažnju! Novi niz neće imati isti broj elemenata kao prvi niz!!!)

4.KA koja će učitati niz od 200 elemenata  i ispisati sve elemente niza koji su deljivi unetim brojem x.

5.KA  koja će u nizu od n elemenata prebrojati dvocifrene brojeve, nule i jednocifrene brojeve.

6.U nizu od n elemenata  naći koliko ima brojeva koji pripadaju unetom intervalu x,y.

7.KA koja će učitati 2  niza  od n elemenata. Kreirati trećiniz čiji će elementi biti zbirovi kvadrata elemenata prva dve niza.

8.KA koja učitava niz od 10 elemenata i računa prosečnu vrednost elemenata niza

9.KA koja slučajnim izborom kreira niz od n (maksimalno 200 elemenata) i računa prosečnu vrenost pozitivnih elemenata niza

10.KA koja učitava n ocena nekog učenika i ispisuje koja je najmanja ocena koju učenik ima

MATRICE

1.KA koja učitava matricu nxm i ispisuje sve brojeve koji su veći od unetog x

2.KA koja učitava  matricu 2×3 i izračunava zbir kvadrata parnih elemenata matrice

3.A koja slučajnim izborom generiše elemente kvadratne matrice i izračunava proizvod elemnenata različitih od nuleispod glavne dijagonale

4.KA koja učitava kvadratnu matricu nxn i kreira niz a čiji će elementi biti elementi matrice veći od unetog x

5.KA koja kreira  matricu nxn  koja na glavnoj dijagonali ima sve nule, ispod g.d. sve jedinice, iznad g.d. sve dvojke.

6.KA koja unosi 2 matrice dimenzija 10×10 i kreira treću čiji će element biti proizvodi elemenata prve dve matrice