Seminar „Surfuj sigurno“-bezbednost mladih na Internetu namenjen je učiteljima, nastavnicima predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama a osmišljen je sa sledećim ciljevima:

  • da upozna polaznike  sa razvojem komunikacija i digitalnih tehnologija,  širokim mogućnostima rada na mreži i servisima Interneta
  • da  ukaže na različite opasnosti koje su stalno prisutne na Internetu i mogućnosti zaštite od istih
  • da upozna polaznike  sa funkcionisanjem mozga (deteta) pod uticajem digitalnih tehnologija
  • da predstavi smernice za prepoznavanje deteta sa problemima izazvanim preteranom upotrebom digitalnih tehnologija
  • da unapredi  kvalititet komunikacije u „trouglu“ nastavnik-učenik-roditelj,  sa ciljem korigovanja ponašanja dece  na mreži

Seminar je akreditovan od strane ZUOV-a i nalazi se u katalogu za školske 2014/2015 i 2015/2016  pod:

kataloškim brojem 130

Kompetencije K4.

Prioritet P10

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=130&godina=2014/2015

Screenshot_1

Autori i realizatori seminara su:

  • Dijana Đorđević, nastavnica računarstva i informatike u Gimnaziji „Svetozar Marković“ i Umetničkoj školi u Nišu
  • Silvana Ivković, nastavnica računarstva i informatike u Prvoj niškoj gimnaziji „Stevan Sremac“

kontakt: dsseminari@gmail.com