Tag Archives: access

Baze podataka

Уобичајен

 

Pomoć pri kreiranju baze  podataka pogledajte u uputstvima za rad u Access-u 2010:

Početna Access   

Korisnički interfejs Access 2010

Osnove dizajniranja baze podataka

Uvod u tabele

Kontrolisanje formata za unos podataka pomoću maski unosa

Relacije među tabelama

Uvod u upite

Primeri kriterijuma upita

Kreiranje obrasca (forme)

Kreiranje jednostavnog izveštaja

Uvod u Access SQL

Access 2007 pomoć

Уобичајен

Ako imate problema  u radu sa novijim verzijama programa Access pri kreiranju jednostavnih baza podataka a pri tome imate osnovna znanja o radu sa starijim verzijama programa pogledajte 

Prelaz sa starijih verzija na access 2007

Ostale informacije vezane za baze podataka pogledajte na stranici Baze podataka