Tag Archives: for

NAREDBE CIKLUSA

Уобичајен

Ponavljanje bloka naredbi više puta omogućen je naredbama ciklusa  (naredbama ponavljanja ili repetativnim naredbama ili petljama).

U Pascalu postoje tri naredbe ciklusa:

  • FOR – bezuslovna naredba ciklusa.
  • WHILE- naredba sa preduslovom
  • REPEAT – naredba sa postuslovom.

FOR..TO..DO

Read the rest of this entry