Tag Archives: funkcije

Metode

Уобичајен

 

Prilikom rešavanja problema tokom programiranja često postoji potreba da se ista akcija izvršava  nad različitim podacima, u različitim trenutcima i na različitim mestima,  kao što je slučaj i u realnim procesima.

Zgodno je takvu akciju (akcije), izdvojiti u nezavisne programske celine i po potrebi ih pozivati na različitim mestima u programu. Za svaku od takvih akcija kreiramo odgovarajući metod.

U metode ubrajamo funkcije i procedure i pišemo ih u odeljku implementation editora koda .

Funkcije

Funkcije su metode koje daju određenu izlaznu vrednost koju nosi  samo ime funkcije.

Zaglavlje funkcije:    Function imefunkcije(fp1,fp2…:tip):tipf;

gde imefunkcije služi za poziv funkcije i nosi izlaznu vrednost tipa tipf. Fp1,fp2 su formalni parametri koji predstavljaju ulazne podatke. U pozivu funkcije biće zamenjeni stvarnim parametrima.

Primer: Kreirati funkciju saberi  koja sabira brojeve u intervalu od n do m. Ko risteći funkciju saberi izračunati  zbir brojeva iz intervala x,y, zbir brojeva  od 1 do 10 i  zbir brojeva od 1 do 100.

image

 

image

 

 

 

 

tri puta pozivamo funkciju saberi sa različitim stvarnim parametrima

 

 

 

 

Zadatak2. Kreirati aplikaciju sa funkcijom max kojom se određuje veći od 2 broja. Koristeći ovu funkciju odrediti najveći od uneta 4 broja.

Zadatak3. Kreirati aplikaciju sa funkcijom fakt  kojom se računa faktorijel broja x a zatim se računa vrednost izraza Y=a! *b!* (a!-b!).

Zadatak4. Kreirati aplikaciju sa funkcijom stepen koja računa n-ti stepen od x. Koristeći ovu funkciju izračunati S=a3+5b+cd