Tag Archives: komponente izbora

Zadatak za vežbanje komponenti izbora

Уобичајен

Kreirati aplikaciju korišćenjem komponenti izbora. Korisniku treba da budu na raspolaganju sledeće opcije:

 • odabir sobe (jednokrevetna, dvokrevetna, trokrevtna ili apartman) – RadioGroup
 • odabir dužine boravka (jedno noćenje, dva, tri ili četiri) – RadioGroup
 • opcioni odabir doručka, ručka, večere – tri CheckBox-a (kreirati i posebno dugme koje označava sva tri obroka)
 • odabir načina plaćanja korišćenjem opcije padajućeg menija (gotovina, kartica, cekovi) – ComboBox
 • dugme za izračunavanje ukupnih troškova, koji će biti ispisani u labeli (celokupan kod se kuca upravo za ovo dugme, osim dugmeta za označavanje sva tri obroka)

Napomene:

 •  
 • cena jednokrevetne sobe za jedno noćenje je 1500

 

 • cena dvokrevetne sobe za jedno noćenje je 2500
 • cena trokrevetne sobe za jedno noćenje je 3000
 • cena apartmana za jedno noćenje je 5000
 • cena doručka je 500
 • cena ručka je 1000
 • cena večere je 1000
 •  
 • kada se plaća gotovinom, ostvaruje se popust od 10%

 

 • kada se plaća karticom cena se uvećava za 1%
 • kada se plaća čekovima cena se uvećava za 10%

 

Rešenje zadatka i forma

Untitled

Untitled2

Primer sa komp. izbora i kontejnerskim komponentama

Уобичајен

Aplikacija  sadrži tri segmenta. Prvi segment sadrži panel na kome je kombo boks. Izborom boje u kombo boksu menja se boja panela. Drugi segment sadrži grup boks na kome se nalaze slist boks i labela . Izborom boje iz list boksa boji se grup boks i pojavljuje ispis u labeli (BRAVO, SUPER…) svaki put druge boje. U trećem segmentu izborom radio dugmeta izradio grupa otkrivate identitet tajanstvene ličnosti, čiji se podaci pojavljuju u labeli koja je smeštena između dva panela. Interesovanja se pojavljuju ispisana u više redova. Read the rest of this entry