Tag Archives: konkurs

Konkurs za učenike

Уобичајен

Takmičenje „Biramo najbolju lekciju“ na portalu  NašaŠkola.net

Trajanje takmičenja:

–         Od 23.01.2012. do 29.02.2012. godine

Lekcije:

–         Svaki učenik može da kandiduje najviše 3 lekcije za takmičenje iz različitih nastavnih predmeta

–         Svaki učenik može da kandiduje najviše jednu lekciju iz jednog predmeta

–         Lekcija mora da prati nastavno gradivo

–         Lekcija može biti kreirana u bilo kom programu (MS Power Point, MS Word ili bilo koji drugi program koji učenik zna da koristi); Ukoliko se radi o videu potrebno je postaviti link ka Youtube-u; Ukoliko se radi o web aplikaciji ili nekoj drugoj aplikaciji koja bi trebalo da radi direktno sa sistema za elektronsko učenje zatražiti pomoć nastavnika informatike ili postaviti materijal na svojoj web lokaciji i/ili blogu a kao lekciju postavi link do svoje web lokacije

–         Lekcija mora da bude autorsko delo takmičara; Lekcije koje ne ispunjavaju ovaj kriterijum biće diskvalifikovane

–         Lekcije mogu sadržati već gotove slike, video materijale, animacije koji prate datu lekciju ali ne mogu biti jedini sadržaj (u tom slučaju lekcija se neće tretirati kao autorsko delo)

–         Da ispunjava sve kriterijume (videti u odeljku Kriterijumi)

–         Lekcije moraju biti maksimalne veličine 8MB

Odobravanje lekcija:

–         Lekciju mora da pregleda i odobri predmetni nastavnik u koordinaciji sa timom NašaŠkola.Net koji prati tok takmičenja

–         Svaki učenik popunjava za svaku lekciju koju kandiduje sledeće obavezne podatke: ime, prezime, odeljenje, naziv škole, naziv predmeta, prezime i ime predmetnog nastavnika koji je odobrio lekciju (mentora), naziv teme (naslov lekcije)

Glasanje:

–         Za prijavljene lekcije mogu glasati svi korisnici portal nasaskola.net

–         Svaki korisnik može samo jednom da glasa za određenu lekciju

–         Svaka lekcija može da se oceni ocenom između 1 i 5

–         Da bi lekcija ušla u konkurenciju za dobijanje nagrade neophodno je da je oceni najmanje 30 korisnika

–         Ukupnu ocenu čini  60% ocena profesorske komisije a 40% prosečna ocena sa sajta

Kriterijumi:

–         Lekcija mora da prati školsko gradivo i sadrži tačne informacije

–         Upotrebna vrednost lekcije u svakodnevnom učenju srednjoškolaca

–         Zastupljenost različitih multimedijalnih sadržaja (slike, video, audio sadržaji)

–         Kreativnost i originalnost predstavljenih materijala

Nagrade:

–         Prvo mesto: vaučer za kupovinu računarske opreme u iznosu od 6000,00 dinara

–         Drugo mesto: vaučer za kupovinu računarske opreme u iznosu od 4000,00 dinara

–         Treće mesto: vaučer za kupovinu računarske opreme u iznosu od 2000,00 dinara

–       Pored glavnih nagrada učenici čije su lekcije rangirane od 4. do 50. mesta biće nagrađene vaučerima za kupovinu računarske opreme u vrednosti od 1000,00 dinara po lekciji

Klikni da pročitaš propozicije takmičenja

Molimo sve učesnike da prate obaveštenja o aktuelnom takmičenju na portalu nasaskola.net

 Za sva pitanja pišite nam na nasaskola.takmicenja@gmail.com