Tag Archives: nasaskola.net

Nasaskola.net

Уобичајен

 

Ako do sad niste otvorili nalog na portalu nasaskola.net i pristupili odgovarajućem kursu uradite to što pre. Ako imate nekih nedoumica pri otvaranju naloga pogledajte uputstva na:

https://infossremac.wordpress.com/2011/12/13/nasaskola-net/

Ako već imate otvoren nalog na sistemu za elektronsko učenje izaberite odgovarajući kurs (npr. učenici 2. razreda upisuju se nas kurs Računarstvo i informatika 2 itd)

Konkurs za učenike

Уобичајен

Takmičenje „Biramo najbolju lekciju“ na portalu  NašaŠkola.net

Trajanje takmičenja:

–         Od 23.01.2012. do 29.02.2012. godine

Lekcije:

–         Svaki učenik može da kandiduje najviše 3 lekcije za takmičenje iz različitih nastavnih predmeta

–         Svaki učenik može da kandiduje najviše jednu lekciju iz jednog predmeta

–         Lekcija mora da prati nastavno gradivo

–         Lekcija može biti kreirana u bilo kom programu (MS Power Point, MS Word ili bilo koji drugi program koji učenik zna da koristi); Ukoliko se radi o videu potrebno je postaviti link ka Youtube-u; Ukoliko se radi o web aplikaciji ili nekoj drugoj aplikaciji koja bi trebalo da radi direktno sa sistema za elektronsko učenje zatražiti pomoć nastavnika informatike ili postaviti materijal na svojoj web lokaciji i/ili blogu a kao lekciju postavi link do svoje web lokacije

–         Lekcija mora da bude autorsko delo takmičara; Lekcije koje ne ispunjavaju ovaj kriterijum biće diskvalifikovane

–         Lekcije mogu sadržati već gotove slike, video materijale, animacije koji prate datu lekciju ali ne mogu biti jedini sadržaj (u tom slučaju lekcija se neće tretirati kao autorsko delo)

–         Da ispunjava sve kriterijume (videti u odeljku Kriterijumi)

–         Lekcije moraju biti maksimalne veličine 8MB

Odobravanje lekcija:

–         Lekciju mora da pregleda i odobri predmetni nastavnik u koordinaciji sa timom NašaŠkola.Net koji prati tok takmičenja

–         Svaki učenik popunjava za svaku lekciju koju kandiduje sledeće obavezne podatke: ime, prezime, odeljenje, naziv škole, naziv predmeta, prezime i ime predmetnog nastavnika koji je odobrio lekciju (mentora), naziv teme (naslov lekcije)

Glasanje:

–         Za prijavljene lekcije mogu glasati svi korisnici portal nasaskola.net

–         Svaki korisnik može samo jednom da glasa za određenu lekciju

–         Svaka lekcija može da se oceni ocenom između 1 i 5

–         Da bi lekcija ušla u konkurenciju za dobijanje nagrade neophodno je da je oceni najmanje 30 korisnika

–         Ukupnu ocenu čini  60% ocena profesorske komisije a 40% prosečna ocena sa sajta

Kriterijumi:

–         Lekcija mora da prati školsko gradivo i sadrži tačne informacije

–         Upotrebna vrednost lekcije u svakodnevnom učenju srednjoškolaca

–         Zastupljenost različitih multimedijalnih sadržaja (slike, video, audio sadržaji)

–         Kreativnost i originalnost predstavljenih materijala

Nagrade:

–         Prvo mesto: vaučer za kupovinu računarske opreme u iznosu od 6000,00 dinara

–         Drugo mesto: vaučer za kupovinu računarske opreme u iznosu od 4000,00 dinara

–         Treće mesto: vaučer za kupovinu računarske opreme u iznosu od 2000,00 dinara

–       Pored glavnih nagrada učenici čije su lekcije rangirane od 4. do 50. mesta biće nagrađene vaučerima za kupovinu računarske opreme u vrednosti od 1000,00 dinara po lekciji

Klikni da pročitaš propozicije takmičenja

Molimo sve učesnike da prate obaveštenja o aktuelnom takmičenju na portalu nasaskola.net

 Za sva pitanja pišite nam na nasaskola.takmicenja@gmail.com

Našaškola.net

Уобичајен

Prošle godine studenti Niškog univerziteta osmislili su jedinstven način učenja kombinujući elektronsko učenje i društvene mreže kako bi popularisali učenje i povećali informisanost mladih o mogućnostima neformalnog obrazovanja u zemlji i inostranstvu

Zahvaljujući sistemu koji se zove mudl, učenici se registruju na portalu i sami prave svoj profil. Posle registrovanja, formiraju se grupe svakog odeljenja u školi radi lakšeg praćenja aktivnosti učenika. Tek tada učenici mogu da pristupaju sadržajima iz određenih predmeta, mogu da učestvuju u kreiranju samog sadržaja ili da razmenjuju materijal sa vršnjacima iz svoje ili neke druge škole koja je u ovakavom sistemu učenja. Ukoliko učenici žele da postave vlastiti materijal na portal, mogu to i da urade, ali po odobrenju predmetnih nastavnika

Od sadržaja koji se mogu koristiti na ovom sajtu na raspolaganju su lekcije iz informatike, matematike, srpskog  i engleskog jezika, hemije, fizike, a u planu je da se postave sadržaji iz svih predmeta. Inače, svaka škola ima svoje članove tima koji pomažu da materijal bude postavljen na sajt, kako bi uvek bio na raspolaganju svim zainteresovanim učenicima, ali i predmetnim nastavnicima.

Uputstvo 1.  Otvaranje novog naloga

Uputstvo 2.  Podešavanje profila

Uputstvo 3.  Otvaranje novog odeljenja

Uputstvo 4.  Prenos naloga na sistem za elektronsko učenje

Uputstvo 5.    Sistem za elektronsko učenje

Portal Nasaskola.net – video zapisi