Tag Archives: socijalne mreže

Našaškola.net

Уобичајен

Prošle godine studenti Niškog univerziteta osmislili su jedinstven način učenja kombinujući elektronsko učenje i društvene mreže kako bi popularisali učenje i povećali informisanost mladih o mogućnostima neformalnog obrazovanja u zemlji i inostranstvu

Zahvaljujući sistemu koji se zove mudl, učenici se registruju na portalu i sami prave svoj profil. Posle registrovanja, formiraju se grupe svakog odeljenja u školi radi lakšeg praćenja aktivnosti učenika. Tek tada učenici mogu da pristupaju sadržajima iz određenih predmeta, mogu da učestvuju u kreiranju samog sadržaja ili da razmenjuju materijal sa vršnjacima iz svoje ili neke druge škole koja je u ovakavom sistemu učenja. Ukoliko učenici žele da postave vlastiti materijal na portal, mogu to i da urade, ali po odobrenju predmetnih nastavnika

Od sadržaja koji se mogu koristiti na ovom sajtu na raspolaganju su lekcije iz informatike, matematike, srpskog  i engleskog jezika, hemije, fizike, a u planu je da se postave sadržaji iz svih predmeta. Inače, svaka škola ima svoje članove tima koji pomažu da materijal bude postavljen na sajt, kako bi uvek bio na raspolaganju svim zainteresovanim učenicima, ali i predmetnim nastavnicima.

Uputstvo 1.  Otvaranje novog naloga

Uputstvo 2.  Podešavanje profila

Uputstvo 3.  Otvaranje novog odeljenja

Uputstvo 4.  Prenos naloga na sistem za elektronsko učenje

Uputstvo 5.    Sistem za elektronsko učenje

Portal Nasaskola.net – video zapisi