Category Archives: excel

II razred–Excel domaći

Уобичајен

 

Preuzmite fajl sa tekstom domaćeg zadatka. Pažljivo pročitajte tekst zadatka. Uradite sve tabele i izračunavanja koja znate. Okačite radnu svesku na skydrive i podelite sa profesorom. Jako je bitno da uradite ovaj domaći jer ćete na časovima vežbi završiti izračunavanja koja do sad niste radili, a na osnovu tabela formiraćemo grafikone.

Domaći zadatak ExcelIF

 

 

II razred–vežbe Excel

Уобичајен

 

 

Za domaći zadatak (sa ciljem vežbanja onoga što smo radili na časovima )

1.  Otvorićte novu radnu svesku.

2. Na prvom radnom listu (dajte mu ime menadžeri)  kreirajte  tebelu  kao na slici (da bude identična).

  • redne brojeve unesite prevlačenjem

vezbica

 

2. Na drugom radnom listu (uspeh)  kreirajte sledeću tabelu

image

3. Na trećem radnom listu napravite kopiju drugog radnog lista, dajte mu ime uspeh2 i napravite sledeće izmene:

  • Ubacite novi red između Pere Perića i Mire Mirić i unesite podatke za Jovu Jovića (ocene: 2,2,3,3,4)
  • Osenčite plavo sve podatke za Saru Jokić
  • Ispod naslova Uspeh učenika unesite školska godina 2015/16
  • Okvir manje tabele postavite isprekidanom linijom

Radnu svesku sačuvati pod imenom vezba1. Zakačite na svoj One drive ili Google drive i podelite.

Excel–fnkcije AND, OR, IF, Lookup

Уобичајен

Logičke funkcije AND i OR

AND koristimo kad svi uslovi moraju biti tačni (npr. Ako je broj bodova na kolokviju veći od 20 i ako je redovan student)

OR koristimo kada je dovoljno da je ispunjen bar jedan uslov (npr. Ako radnik ima više od troje dece ili ako ima više od 20 sati prekovremenog rada)

Sintaksa

AND(usl1, usl2,usl3…) AND(e5>3, a8=”DA”)

OR(usl1, usl2,usl3…) OR(e5>3, a8=”da”)

Logičke funkcije mogu da se kombinuju međusobno ili sa drugim funkcijama

Funkcija IF

=IF (uslov, ako je uslov tačan, ako uslov nije tačan)

Read the rest of this entry