Tag Archives: GIMP

Računarska grafika–domaći br 2

Уобичајен

 

Domaći zadatak  – fotomontaža

Retuširati svoju fotografiju i napraviti fotomontažu po izboru. Kod izrade fotomontaže bar jedna fotografija mora biti vaša, ostale po želji.

Posupak izrade fotomontaže ubaciti u word dokument i opisti korake izrare sa skrin šotovima (slično kao u prvom domaćem). Na početku napisati svoje ime  i prezime, naziv domaćeg zadatka,  postaviti sve originalne fotografije. Voditi računa da opisi budu jasni i  pravilno kucani, strane numerisane.

Montažu treba uraditi precizno, sa dodatnim podešavanjima, filterima i efektima, a ne samo iseći i nalepiti na neku pozadinu.

Fotografije u jpg format (originale i rezultat) kao i radnu verziju fotomontaže okačiti na lični skydrive, a word dokument sa postupkom izrade poslati na mejl profesoru.

Prečice u Gimp-u (keyboard shortcuts)

Уобичајен

Kao što znate, u svakom programu imate prečice na tastaturi (keyboard shortcuts) za zadavanje određenih komandi u programu. Korišćenje  prečica ubrzava i olakšava rad u samom programu. U tabelama su prikazane prečice koje možete koristiti u  Gimp-u-

Help

Help F1
Context Help Shift+F1

File Read the rest of this entry

GIMP

Уобичајен

Upoznajte se sa jednim besplatnim programom za rad sa rasterskom grafikom.

Dva studenta sa Berklija, Spencer Kimball i Peter Mattis,  iskoristili su svoje programersko znanje  i  utemeljili korene programa za manipulaciju slikama „General Image Manipulation Program“ (GIMP). Posle desetak meseci rada prvu javnu verziju – 0.54 objavili su januara 1996.

U početku je bio baziran na Motif grafičkoj biblioteci, što je predstavljalo problem velikom broju korisnika, s obzirom na to da je Motif veoma skupa komercijalna platforma (radi se o hiljadama dolara). Iz istog razloga, veliki broj programera koji su želeli da daju svoj doprinos projektu pišući sopstvene dodatke, nisu to mogli da rade.

Nezadovoljan Motifom Piter  je odlučio da napiše sopstvenu grafičku osnovu od početka. Dve glavne komponente je nazvao gtk (Gimp Tool Kit) i gdm (Gimp Drawing Kit). Ubrzo nakon pojave gtk-a, došlo je do promene punog naziva GIMPa iz „General Image Manipulation Program“ u „GNU Image Manipulation Program“. Spenser i Piter su 9. juna 1997. godine objavili nova izdanja GTK+ i GIMP 0.99.10. To je bio njihov poslednji rad na projektu. Posle njihovog napuštanja projekta dolazo do kraćeg zastoja u razvoju programa, ali posle preuzimanja projekta od strane tima entuzijasta koji nje vremenom dobijao nove članove, program nastavlja da se razvija.

Kao odgovor na potrebu da se svi izvori vezani za GIMP projekat centralizuju, 7. oktobra 1997. godine registrovan je domen www.gimp.org. Ovde možete naći veliku količinu podataka o samom projektu, od izvornog kôda do saveta i trikova. Takođe ovde u svakom trenutku možete naći i  potpuno besplatno preuzeti najnoviju verziju programa.

GIMP je pisan pre svega, za GNU operativne sisteme (Linux, BSD), ali postoje i verzije za MS Windows i MacOS.

vilberMaskota GIMPa je Vilber (Wilber). Vilbera je 25. septembra 1997. godine osmislio Tomas Kosmenen (Tuomas Kuosmanen – tigert). Postao je prepoznatljiv znak koji asocira na GIMP. Vilber je za GIMP ono što je TUX za Linuks.

Program je zahvaljujući projektu lokalizacije na srpski jezik preveden na srpski tokom 2003. godine.

Korisnički interfejs

Read the rest of this entry