Seminar „Nastava informatike i informatika u nastavi-kreativna primena  IKT-a u nastavi“  namenjen je učiteljima, nastavnicima predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama i  stručnim saradnicima  a osmišljen je sa sledećim ciljevima:

  • upoznavanje nastavnika sa konceptom „veština za 21. vek“.
  • upoznavanje sa različitim oblicima rada i aktivnosti u skladu sa interesovanjima i veštinama učenika
  • razvoj kreativnog pristupa organizaciji časa i nastavnog materijala korišćenjem IKT.
  • jačanje informacionih, medijskih i tehnoloških kompetencija nastavnika
  • upoznavanje alata za kreiranje multimedijalnih prezentacija
  • upoznavanje sa principima kvalitetne ciljane napredne pretrage interneta u službi dobre pripreme i realizacije časa

Seminar je akreditovan od strane ZUOV-a i nalazi se u katalogu za školske 2014/2015 i 2015/2016  pod:

Screenshot_1

Autori i realizatori seminara su:

  • Dijana Đorđević, nastavnica računarstva i informatike u Gimnaziji „Svetozar Marković“ i Umetničkoj školi u Nišu
  • Silvana Ivković, nastavnica računarstva i informatike u Prvoj niškoj gimnaziji „Stevan Sremac“

kontakt: dsseminari@gmail.com

DODATNI MATERIJAL ZA POLAZNIKE