Tag Archives: baze podataka

IV–BP domaći zadatak

Уобичајен

 

Domaći zadatak – kreiranje baze podataka

Kreirati bazu podataka na zadatu temu (na osnovu relacija koje su unapred pripremljene).

1. Na osnovu relacija kreirati tabele, povezati ih.

2. Kreirati bar jednu listu u bazi.

3. Koristiti maske za formatiranje broja telefona i/ili datuma

4. Tabele popuniti podacima (min 10 u svakoj tabeli)

5. Kreirati forme za svaku tabelu

6. Kreirati 5 upita po članu tima koji radi bazu sa različitim uslovima (upiti moraju imati smisla)

7. Kreirati bar 2 izveštaja po članu tima

8. Kreirati switchboard formu. Pogledajte  UPUTSTVO za kreiranje.

9. Bar jednu formu (izveštaj ili switchboard) izmeniti (dodati sliku, promeniti font, pozadinu)

 

Pomoć u radu sa programom Access 2010 možete naći na LINK1, LINK2

Priručnik za rad u programu Access 2007 LINK3

Pomoć pri izradi upita OVDE

IV r–Domaći zadatak

Уобичајен

 

Kreirati bazu podataka na zadatu temu.

1. Na osnovu relacija kreirati tabele

2. Koristiti lookup za kreiranje bar jedne liste u bazi

3. Koristiti maske za formatiranje broja telefona i/ili datuma

4. Tabele popuniti podacima

5. Kreirati forme

6. Kreirati najmanje 2 upita sa uslovima (upiti moraju imati smisla)

7. Kreirati bar 2 izveštaja

8. Kreirati switchboard

9. Bar jednu formu (izveštaj ili switchboard) izmeniti (dodati sliku, promeniti font, pozadinu)

Baze podataka

Уобичајен

 

Pomoć pri kreiranju baze  podataka pogledajte u uputstvima za rad u Access-u 2010:

Početna Access   

Korisnički interfejs Access 2010

Osnove dizajniranja baze podataka

Uvod u tabele

Kontrolisanje formata za unos podataka pomoću maski unosa

Relacije među tabelama

Uvod u upite

Primeri kriterijuma upita

Kreiranje obrasca (forme)

Kreiranje jednostavnog izveštaja

Uvod u Access SQL

Access 2007 pomoć

Уобичајен

Ako imate problema  u radu sa novijim verzijama programa Access pri kreiranju jednostavnih baza podataka a pri tome imate osnovna znanja o radu sa starijim verzijama programa pogledajte 

Prelaz sa starijih verzija na access 2007

Ostale informacije vezane za baze podataka pogledajte na stranici Baze podataka